Обуки на нови членки и работилници

Со цел да ги исполниме Вашите очекувања и пружиме дополнителни услуги, за да Ви го олесниме работењето при баркодирањето на Вашите производи и услуги, GS1 Македонија Ве информира дека за сите нови зачленети членки им нуди дополнителна услуга - бесплатни работилници на тема "Вовед во GS1 Бар Кодови и Идентификација" при нивното зачленување.

Целта е да Ви ја доближиме тематиката на GS1 стандардите и овозможиме стекнување на квалификувани знаења за GS1 системот во целина, за неговата меѓународна препознатливост и примена во различни области, за местото и улогата на GS1 Македонија во овој меѓународен систем на стандарди, со што ќе Ви се олесни патот кон практична имплементацијата на GS1 стандардите во Вашето деловно работење и овозможи користење на бенефитите со кои се стекнувате како членка на GS1 Македонија. организираме бројни работилници на кои можете да ја искористите приликата за дополнителна бесплатна едукација.

Целосниот распоред на обуките и работилниците можете да го пронајдете тука