Запознајте го тимот на GS1 Македонија

Нашиот тим има една заедничка особина – пасија за работа со нашите членки за унапредување на нивниот бизнис.

Среќни сме што ги имаме најдобрите луѓе во областите во кои што работат. Нашиот тим има длабоко познавање на стандардите кои ја подобруваат ефикасноста на синџирот на снабдување. 

Запознајте ги луѓето кои се дел од GS1 Македонија: