Индустрија

GS1 стандардите глобално носат бенефити во повеќе од 20 индустриски гранки

Во GS1 Македонија работиме повеќе од 20 години работиме со компании кои произведуваат продукти за широка потрошувачка со цел да обезбедиме поефикасен и побезбеден синџир на снабдување. 

Денес GS1 стандардите носат нови бенефити и во индустријата на транспорт и логистика, во угостителството и здравството. Во здравството нашите GS1 стандарди се користат за зголемување на безбедноста на пациентите и за заштеда на средства во здравството.