Оператори со храна

Со жестока конкуренција и суми кои достигнуваат повеќе трилиони долари, операторите со храна се движат напред со забрзани чекори.

Оваа индустрија која постојано еволуира е на врвот од своето проширување, инволвирајќи ги во себе сите бизниси, институции или компании одговорни за подготовка на храна надвор од домовите. Пазарот на оваа индустрија ги вклучува во себе производители, дистрибутерите и операторите, кои имаат една задача – да ја зголемат видливоста, ефикасноста и безбедноста на храната меѓу другите регулаторни барања.

GS1 стандардите овозможуваат брзо одговор и повлекување на храна која е штетна за човековото здравје

Синџирот на снабдување кој го користат операторите со храна е комплексен, динамичен и насочен кон исполнување на барањата на потрошувачите. Со помош на GS1 стандардите целиот овој процес станува поедноставен. GS1 им овозможува на учесниците во овој синџир да зборуваат на ист јазик и да споделуваат доверливи информации кои го подигаат нивото на комуникација меѓу трговските партнери, а најголем бенефит од тоа на крај имаат потрошувачите.

GS1 стандардите во акција: оператори со храна