Публикации

 

GS1 е водечка глобална организација посветена на креирањето и имплементацијата на глобалните стандарди и решенија кои овозможуваат подобра ефикасност и прегледност во синџирот на снабдување на глобално ниво.
GS1 системот на стандарди дава можност за исполнување на барањата и потребите на сите учесници во процесите кои се одвиваат во рамките на синџирот на испорака.

Тука можете да ги погледнете следниве брошури изработени од стручниот тим на GS1 Македонија кои ви се достапни во PDF* формат:

* за прелистување на публикациите стиснете на насловот или на самата публикација, доколку сакате да симнете копија од истата притисенте десен клик на линкот Download и изберете Save Target As... или Save Link As...