Верификувано од GS1

Пребарај ги и верификувај ги податоците за производот во GS1 Регистар платформата, споделени од сопственикот на брендот

Довербата и ефикасноста започнуваат со валиден идентификатор

Ние живееме во свет каде податоците го придвижуваат бизнисот. Веб страниците за е-комерција нудат милиони производи до потрошувачите, а милијарди бар кодови се скенирани во физичките продавници секој ден. За жал, потрошувачите и online продавниците не можат со сигурност да го верификуваат производот што го продаваат користејќи еден извор на податоци. Сега со Верификувано со GS1 може конечно да се одговори на прашањето: "Дали се точните податоци?"

Ефикасност за сопственикот на брендот

  • Поедноставени процеси за споделување податоци и побрзо поставување на производите во маркетите
  • Повисок интегритет на брендот преку зголемување на квалитетот на податоците, видливоста и добивање на информации за пазарите

Ефикасност за трговците

  • Намалено време и трошоци за собирање и верификување податоци и намалени ризиците од злоупотреба на GTIN-овите
  • Побрз внес на производите во маркетите и целокупно оптимизирани бизнис процеси

Ефикасност за потрошувачите

  • Податоци на кои може да се ослонете и побогати искуства
  • Зголемена сатисфакција и помалку повраток на роба

METRO и P&G добиле значителни бизнис бенефити од користењето на Верификувано од GS1

METRO и P&G неодамна извршија колаборативна евалуација на Верификувано од GS1 и беа идентификувани голем број бенефити.