GS1 Master Data

Матичните податоците се сет на дефинирани информативни атрибути кои опишуваат даден продукт, на пример, неговата висина, ширина и длабочина. Глобалната мрежа за синхронизирање им овозможува на трговските партнери пристап и можност за споделување на мастер податоците за продуктите во реално време. Како извор на доверливи податоци од страна на компаниите се користат и GS1 Source агрегаторите. Основната поделба и класификација на продуктите се прави преку глобалната класификација на продукти GPC. GS1 дефинира и веб стандард за изработка на веб страници за презентација на продукти наречен GS1 SmartSearch, кој на структуриран начин ги дефинира информациите за даден продукт и со тоа им помага на интернет пребарувачите на побрз и полесен начин да дојдат до пребаруваниот продукт од страна на интернет корисниците.

GS1 стандарди за споделување на матични податоци за продукти се:

Потребен Ви е Бар код?

Соработката со GS1 Македонија ќе Ви обезбеди сигурност да сите Ваши бар кодови и уникатни броеви бидат прифатени од најголем број на трговци и дистрибутери насекаде низ светот.