Галерија од настанот

Пилот проект Со GS1 DataBar - "Р"еволуција на наплатни места

GS1 Македонија изврши промоција на Пилот-проектот „Со GS1 DataBar -от обезбедена следливост на производите до самото наплатно место“ на 11.12.2013 година.