GS1 идентификациони клучеви

GS1 идентификационите клучеви им даваат на компаниите ефикасен начин за пристап до информациите за продуктите во нивните синџири на снабдување и да ги споделуваат овие информации со своите трговски партнери.

Идентификационите клучеви им овозможуваат на организациите да им доделат стандардизирани идентификатори на продуктите, документите, физичките локации и многу повеќе.

Бидејќи GS1 идентификационите клучеви се глобално уникатни, истите можат да се делат меѓу организациите, зголемувајќи ја на тој начин видливоста во синџирот на снабдување меѓу партнерите.

За да можете да ги користите бенефитите на овие GS1 идентификациони клучеви, вашата организација мора да стане членка на GS1 Македонија и да добие GS1 компаниски префикс. Овој компаниски префикс е основа за понатамошно изведување и користење на GS1 идентификационите клучеви.

Дефинирани се 11 GS1 идентификациони клучеви кои им овозможуваат на организациите да ги поврзуваат физичките настани и поврзаните со нов информации, дадени во табелата подолу:

 

Идентификационен клуч Идентификува Пример
Global Trade Item Number (GTIN) Продукти и сервиси Пакување на супа, пакувано чоколадо, музичко CD
Global Location Number (GLN) Страни и локации Компании, магацини, фабрики, продавници
Serial Shipping Container Code (SSCC) Логистички единици Единици ставени на палети, метални контејнери, парцели
Global Returnable Asset Identifier (GRAI) Повратни средства Палети, торби, кеси
Global Individual Asset Identifier (GIAI) Средства Медицинска, производствена, транспортна и ИТ опрема
Global Service Relation Number (GSRN) Релации меѓу даватели и приматели на услуги Доктори во болница, членови на библиотека, означување на лојални членови

Global Document Type Identifier (GDTI)

Документи Даночни барања, возачки дозволи, формулари за испорака

Global Identification Number for Consignment (GINC)

Товар Логистички единици кои се транспортираат заедно во контејнер на брод

Global Shipment Identification Number (GSIN)

Пратки Логистички единици кои се доставуваат до корисникот збирно

Global Coupon Number (GCN)

Купони

 
Дигитални купони

Component/Part Identifier (CPID)

Компоненти и делови Автомобилски делови