Правила за доделување на GTIN и GLN

GS1 Македонија нуди можност на нашите членки да се запознаат со правилата за доделување на GTIN и GLN преку 2 електронски водичи во "светот" нa GS1 стандардите: