50 години трансформација на иднината

На 3 април 1973 година со постигнатиот договор за користење на GTIN-13 бар кодот се промена курсот на глобалната комерција.

Пред 50 години, GS1 бар кодот беше креиран за да ја трансформира трговијата на мало и да обезбеди поефикасен и поодржлив дистрибутивен синџир.


Лидерите во индустриите соработуваа заедно за да го трансформираат начинот на кој што се врши продажбата и го креираа бар кодот. Од тој момент натака, едноставно скенирање на местото на продажба го поврзува физичкиот производ со дигиталниот идентитет и информациите кои може да бидат споделени во продавниците и низ дистрибутивниот синџир. GS1 стандардите во последните 50 години е основата на потранспарентен и побрз дистрибутивен синџир низ индустриите.


Дигиталната трансформација, овозможена од GS1 ќе ги отвори вратите до неограничени можности за бизнисите, луѓето и планетата.


Нашата иднина никогаш не изгледала посветла. Новите 2D баркодови со повеќе намени, базирани на GS1 стандарди го трансформираат едноставното скенирање во само еден чекор до подлабоки информации за производите. Без разлика дали скенирањето се врши од скенер во продавница или мобилен телефон, тие креираат нови можности за подобрување на бизнис операциите, потрошувачкото искуство, безбедноста на пациентите и иницијативите за одржливост.Генерации на прогрес - 50 години бар код

Истражете ја нашата историја