Следливост

Потребен Ви е Бар код?

Соработката со GS1 Македонија ќе Ви обезбеди сигурност да сите Ваши бар кодови и уникатни броеви бидат прифатени од најголем број на трговци и дистрибутери насекаде низ светот.

Прашања?

Ние можеме да Ви помогнеме во имплементацијата на GS1 стандардите.